3M3

 

3M3 je programski format Galerije Kolektiva arhitekata koji pruža uslove za realizaciju projekata mladih arhitekata i autora iz srodnih oblasti, s akcentom na istraživačke radove, eksperimentalne prirode. Kolektiv arhitekata svake sezone poziva novog kustosa 3M3 programa, koji određuje temu u skladu sa ličnim istraživačkim radom, vodi i razvija program sa učesnicima i timom galerije. Na ovaj način galerija otvara prostor za kustosko - istraživački rad u arhitekturi. 

 

Tematski fokus 3M3 programa obuhvata širok opseg pitanja i tema koje se tiču ili se mogu ticati savremene arhitekture i izlagačkih praksi u okviru iste. Program je koncipiran kao serija izložbi koje se smenjuju mesečno, tokom trajanja izlagačke sezone.

 

U sezoni 2019/20 Galerija Kolektiva arhitekata dobija novi prostor u Drinčićevoj ulici br.20. Istraživački program 3M3 zadržava svoju strukturu, fokus i cilj, dok će se njegova forma promeniti u odnosu na novi prostor. Bočni fasadni zid zgrade u Drinčićevoj 20 sa zabatom postaće poligon za komunikaciju ideja sa publikom i prolaznicima.

 

3M3 program je prilika za nastanak i razvitak novih radova, pre nego kao prezentaciju i opisivanje postojećih projekata učesnika. Realizacija / produkcija ideja izlagača moguća je u bilo kojoj formi i obliku koji fizički može da se izloži u prostornim okvirima pomenutog zabatnog fasadnog zida - instalacija, video, multimedija, grafički materijal, skulptura, fizički i virtuelni modeli itd.

ARHIVA:

Please reload

Galerija Kolektiva arhitekata vas poziva na učešće u novoj izložbenoj sezoni 3M3 programa, pod temom:


And yet it moves* - On liminal drawing issues

 

Prijave na konkurs su otvorene do 31. decembra 2019. godine za sve arhitekte i studente arhitekture i srodnih oblasti (individualni autori / grupe autora). Izabrani učesnici će razvijati svoje projekte u saradnji sa timom galerije i kustokinjom sezone Anđelkom Bnin-Bninski. Galerija Kolektiva arhitekata će pokriti produkcijske troškove, kao i putne troškove i smeštaj za internacionalne autore.

 

Prijavni formular i konkursna dokumentacija:

Prijave slati na: 3m3@kolektiv.rs

        Kolektiv arhitekata, Drinčićeva 20, Beograd, Srbija

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle