Kolektiv arhitekata, Karadjordjeva 53, Beograd, Srbija

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle

3M3 | izlagačka sezona 2018/2019

Tracing the milieu - what were you thinking?

​Kustoskinja: Marija Bjelić

Dragana Ćirić

Izložba: exo [global eye(s)]

15 - 28. oktobar 2019.

 

This question of how to represent that which must not be represented is one of the oldest questions in art.

- Trevor Paglen -

 

Exo je „satelitski” prostor izvan dometa i domena neposrednog i poznatog, izvan uske disciplinarne kompetentnosti, izvan institucionalizovanog znanja, okvira, kontrole i aproprijacije; označava polje proširene krosdisciplinarne saradnje i integracije, polje istraživačkog izazova i realizacije;

Exomilieu nije bilo koji očekivani, postojeći, dominatno građeni kontekst i sve identitetske komponente kojima je zasićen; njegov fizički prostor je bazičan, „nematerijalan” ili u razmeri materije koja na naše senzorne mehanizme ima znatno suptilnije efekte;

Reagujući na i otkrivajući ove ravni prostora, exointelligentinstrument je njegovo privremeno ogledalo – „oko” – posmatrač i učesnik, ujedno spoljašnji/nepripadajući i neodvojivi/sveprožimajući, distancirani metakognitivni i medijatorski/konstitutivni dijagramatski; obezbeđuje nove uvide i perspektive integracijom humanog i nadhumanog.

Zasnovan na istraživanjima autorskog projekta Global Eye(s): Sensing and Monitoring/Observation Technologies, Instruments and Architecture i Frequencies: The Invisible Spectre, segment pilot projekta Design Research Lab inicijative, izloženi rad razvija teme upotrebe obuhvatnih senzornih i inteligentnih tehnologija, automatskog digitalnog upravljanja i monitoringa kao integrativnih elemenata arhitektonskih prostornih koncepcija i sistema (metodološku remote/close-up sensing triangulaciju), odnosno teme kosmičkog prostora i scenarija u funkciji okruženja i konteksta njihove primene, invencije ili projekcije.

Istražujući pitanja prototipizacije i integrativnog mašinsko-softversko-arhitektonskog dizajn i inženjerskog pristupa, exo je instrument (arhitektura-mehanizam/mašina) koji, funkcionišući u širokom frekventnom opsegu, registruje i identifikuje kontekstualne parametre, procesuirajući i čineći ih operativnim za arhitektonsku problematiku i integraciju.
[...]

Instrument (u poređenju sa pojmom instalacija ili mašina) može uputiti na viši stepen sofisticiranosti, preciznosti i dizajn/projektantske pažnje koje prate funkcionalno-operativne, merne (analitičke), produkcijske, kreatorsko-strukturalne i estetske registre projektantskog problema u interaktivnom modalitetu.
[...]

 

/iz teksta autorke/

 

----------------------------------------------------------------------------------

THE STORY [scenario]

 

A near future in which all the citizens of the world will have their own personal satellite (following the theory of the shift in global monitoring from a condition of a panoptic systemic control, or one “global-eye”, towards the system of numerous singular, autonomous, and independent "eyes" (Van Houtum) put to the scale and the ownership of "one" is presumed as a starting condition.

The instrumental pair - a launching line/terminal (a home device in one modality, and a station/facility in another) and a free-flight microsatellite (the "eye", the "mirror", the “wanderer"), operating across the wide range of frequencies - makes the infrastructure each individual uses daily. The provision of information they enable (by monitoring and observation, detection, image processing, etc.) is navigated and demanded personally. The exclusiveness of the territory in which they reside or which they occupy (the "zone", the "free space"), and their exclusive right to perform actions, give them in the least peculiar status that still needs to be properly investigated and defined. Dynamics and elusiveness of their spatial regulations and properties intensify the ambivalence of their impact on architectural interpretation and spatial (b)ordering. "Outspacing the law" (Easterling), infrastructures of comprehensive sensing and sensory technologies are being thought about by design in a completely new manner, at outmost as very architectural/spatial objects, installations, and instruments, or as being architecturally integrated acquiring thereby the status of one of the new architecture's constitutive elements. 

(from the text  18hz: Personal remote/close-up sensing instruments and architecturally integrated networks)

Dragana Ćirić,  PhD, dipl. inž. arh, nezavisna istraživačica

Orijentisana ka naprednoj eksperimentaciji, inovativnim pristupima i krosdisciplinarnosti u relacijama sa arhitekturom, spajajući teorijske, naučne i umetničke linije istraživanja.
Polja prethodnih istraživanja i interesovanja: dijagramatika; design intelligence strategija i metodologija; digitalnost i arhitektura informacija (datascapes); prostorni zapisi i kodovi; konstrukcija sveta u reprezentacijskom registru (grafička konstrukcija sveta - kosmografija); mapiranje, kartografija i studije granica u okviru proširenog istraživanja geografskog projekta arhitekture”; kompleksni sistemi i dinamika; arhitektonska i kulturalna diplomatija (kulturalni transferi).

 

Photo credits: Nikola Abramović

Video credits: Alex Murray

 

 

1/4