3M3 | izlagačka sezona 2016/2017

REFLEKSIJEIs it by mistake or desgin?

#REFLEKTOGRAM  
6. decembar - 15. decembar 2016

Mirjana Jović, Aleksandar Pavlović, Jovana Dimitrijević

Kustosi I  Pavle Stamenović, Natalija Paunić

#REFLEKTOGRAM

Reflektografija je neinvazivna metoda proučavanja slike gledanjem ispod vidljivih slojeva boje.
#Reflektogram je medij za detektovanje neprojektovane stvarnosti, odnosno medij za opažanje forme gledanjem izvan fizičkih slojeva arhitekture.

Prevodeći metod reflektografije u polje prostornih odnosa i vremenskih promena, autori žele da dokumentuju sekvence nove stvarnosti oko projektovane arhitektonske forme.
Novom stvarnošću smatraju se relacije i efekti nastali prisustvom instalacije u zatečenom konteksu. Iako efemerni, zajedno sa fizičkim, ti efekti grade realnu sliku posmatranog trenutka; ta slika je promenljiva, uvek drugačija, zavisna od kondicije okruženja da ostvari interakciju. Kontrolisana forma je konstanta koja dobija niz novih reprezentacija kao rezultat jednog preseka kroz vreme.

Ovom izložbom otvorena je nova, druga po redu, izlagačka sezona programa 3M3 pod tematskim okvirom REFLEKSIJE: Is it by mistake or design?

Fotografije I Mina Piščević

​​

1/10

1/19

        Kolektiv arhitekata, Drinčićeva 20, Beograd, Srbija

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle