3M3 SNEAK PEEK  | Nataša Teofilović | BREATHING STRUCTURE

Kustoskinja nove 3M3 sezone And yet it moves* - On liminal drawing issues Anđelka Bnin-Bninski

--------------

Breathing Structure

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nataša Teofilović - Breathing Structure 

U ovom site-specific radu, od fotografija biljaka iz unutrašnjeg dvorišta generisaću dinamičku oživljenu apstraktnu mrežu linija. Ovaj oživljeni crtež će biti prikazan na fasadi. Život biljaka postaje apstraktna dinamička konstrukcija linija. Pri realizaciji, koristiću softvere za fotogrametriju i 3D animaciju da bih izradila animaciju, slike i instalaciju. 

Nataša Teofilović je vizuelna umetnica koja kroz novomedijsku i kompjutersku umetnost istražuje pojavnost

i identitet ženskog i čulnog u virtuelnom prostoru. Radi u različitim medijima, od eksperimentalnog videa i performansa do 3D karakter animacije, digitalnih ambijenata i generativne umetnosti. 

Od brojnih domaćih i međunarodnih priznanja izdvajaju se: počasna nagrada na međunarodnom festivalu digitalne umetnosti Ars Electronica, Linc 2016., počasna nagrada na međunarodnom konkursu iz digitalne umetnosti Evropskog instituta za fiziku čestica – CERN i festivala digitalne umetnosti Ars Electronica 2011., rad u izboru žirija 15-og međunarodnog festivala medijske umetnosti u Tokiju 2011.

Nataša Teofilović je doktorirala i magistrirala Digitalnu umetnost na Interdisciplinarnim studijama Univerziteta umetnosti u Beogradu. Diplomirala je arhitekturu na Arhitektonskom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Vanredna je profesorka na Fakultetu za medije i komunikacije Univerziteta Singidunum u Beogradu.

--------------

  

        Kolektiv arhitekata, Drinčićeva 20, Beograd, Srbija

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle