Brutalizam u Beogradu I Predavanje Owena Hatherley-a

Mikser house (Karađorđeva 46, Beograd) 17. jun, 2016

 

Politike brutalističkih šolja/ Nostalgija za brutalizmom

 

Brutalistička arhitektura je u stanju paradoksa.  S jedne strane, u Britaniji gde je skovan termin brutalizam, još uvek ga krive za društvene probleme pa je čak i premijer  nedavno  prozvao te "betonske staze" "zločinačkim dizajnom". S druge strane, brutalizam je neobično popularan.  Naizgled, desetine knjiga na stolovima u kafeterijama dokumentuju ono što je brutalizam preživeo, na Tumblr-u se gomilaju  slike brutalističkih zgrada bez ljudi, šolje, makete, printovi prikazuju slike i nacrte britanskih brutalističkih znamenitosti, dok je većina legendarnih primera naselja izgrađenih u brutalističkom stilu podleglo džentrifikaciji . Da li je išta od  svega ovoga važno? Jedan od odgovora na ovo pitanje bi trebalo tražiti u politici koja je vođena iza brutalizma, da bismo uopšte mogli da pričamo o tome šta je politika njegove džentrifikacije danas. Brutalizam se očigledno pojavio za vreme države blagostanja i u Evropi je postao jedan od arhitektonskih obeležja tog doba - zbog čega je bio žestoko i kritikovan 1980-ih, iz istog razloga. Danas je država blagostanja kao ideja odbačena, ali je arhitektura koja je pratila tu ideju  danas cenjenija nego te 1960. godine. Ali koje su bile "politike" dizajnera kao što su  Robin Hood Gardens, Balfron Tover, Trellick Tower, the Barbican  ili Alton Estate, i kako su se one odrazile na njihovu arhitekturu? Do kog stepena je džentrifikacija ove arhitekture nepravda, u kojoj su stanovi nekadašnje radničke klase prisvojeni od strane današnje "kreativne klase". Ili je pak to buržoasko prisvajanje arhitekture koja je ionako planirana s namerom da promoviše buržoaske arhitekate? Da li ove zgrade  treba da budu zaštićene od privatizacije i džentrifikacije, u kontekstu akutne stambene krize?

 

Ceo transkript predavanja Owena Hatherley-a na engleskom možete pročitati ovde

 

 

IMG_3184.JPG

IMG_3184.JPG

        Kolektiv arhitekata, Drinčićeva 20, Beograd, Srbija

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle