radionice i performans | Ida- Marie Corell i kolektiv Basurama

                                                                    16, 17, 18. maj 2019.

 

PLASTIKA NEMA GRANICE

 

Kolektiv Basurama i Ida-Marie Corell ostvariće saradnju  na izradi haljine-instalacije, koja će biti prikazana na performansu u Beogradu. Ovaj rad se bavi ciljem održivog razvoja 16* i njegovom povezanošću sa globalnim masovnim konzumerizmom, našim „plastičnim ponašanjem“, njegovim uticajem na gubitak naše individualnosti i tradicije i na rastuće globalne pokrete kao što su jeftini masovni turizam i izbeglištvo.

 

Plastična kesa predstavlja naše globalno masovno i spontano potrošačko društvo. Dok pristalice globalnog masovnog turizma i konzumerizma i dalje nose plastične kese kao trofeje, plastične kese su jedino i najjeftinije prevozno sredstvo za izbeglice koje prelaze granice i mora, noseći lične stvari koje su im preostale.

Bilo da je blagoslov ili prokletstvo, bilo da se smatra kultom ili smećem, bilo da se voli ili mrzi, plastična kesa polarizuje i odražava ponašanje potrošača u celom svetu svojom prolaznom upotrebom i sveprisutnošću. Dok, s jedne strane, ona jača status, stvarajući identitet i kulturnu istoriju, s druge strane ima destruktivan uticaj na estetiku, kulturu, životinje, prirodu i životnu sredinu.

*Cilj 16: Mir, pravda i snažne institucije. Bez mira, stabilnosti, ljudskih prava i delotvorne vlasti zasnovane na vladavini prava  ne možemo se nadati održivom razvoju. Živimo u svetu koji se sve više deli. Dok se u nekim delovima sveta neprestano održavaju mir, sigurnost i prosperitet, u drugim delovima sveta vladaju naizgled beskonačni ciklusi sukoba i nasilja. Ova situacija ni na koji način nije neizbežna i mora se rešavati. Visok stepen oružanog nasilja i nesigurnosti uništava razvoj zemlje, ugrožava privredni rast i često dovodi do dugotrajnih nepravdi koje se mogu protezati kroz više generacija. Seksualno nasilje, zločini, eksploatacija i tortura preovlađuju tamo gde vladaju sukobi i bezakonje, tako da zemlje moraju preduzeti mere da zaštite najugroženije. Cilj održivog razvoja je da znatno smanji sve oblike nasilja i da sarađuje sa vladama i zajednica radi nalaženja trajnih rešenja za sukobe i nesigurnost. Jačanje vladavine prava i promovisanje ljudskih prava ključni su u ovom procesu, baš kao i suzbijanje tokova nezakonitog oružja i jačanje razvoja.

Basurama je umetnička grupa posvećena kulturnom i ekološkom istraživanju, stvaranju i produkciji, a njen rad se zasniva na proučavanju smeća, otpadaka i recikliranog materijala u svim oblicima i mogućim značenjima. Nastala je na Arhitektonskom fakultetu u Madridu (ETSAM) 2001. godine, i od tada se razvila i poprimila nove oblike. Cilj joj je proučavanje fenomena koji čine neodvojivi deo masovne proizvodnje stvarnog i virtuelnog smeća u potrošačkom društvu, i razmatranje različitih gledišta o toj temi iz kojih mogu proisteći nova razmišljanja i stavovi.

 

PERFORMANS

U okviru Beogradske internacionalne nedelje arhitekture (BINA), umetnica Ida-Mari Korel i umetničkii kolektiv Basurama će napraviti „urbanu” haljinu od plastičnih kesa, koju će umetnica nositi za vreme održavanja Noći muzeja, 18. maja od 19h ispred Kulturnog centra Beograda.

Haljina će delimično biti napravljena u saradnji sa lokalnim stanovništvom i izbeglicama koje trenutno borave u Beogradu, odnosno svima koji budu zainteresovani da uzmu učešće u radionici.

 

RADIONICE

Prva radionica će biti održana 16. maja od 10 do 14h u Kulturnom centru Magacin , Kraljevića Marka 4-8.

Za učešće u radionici nisu potrebne posebne veštine, samo želja da se provede vreme sa drugim ljudima i učestvuje u kolektivnom procesu stvaranja. Bilo bi poželjno da učesnici prikupe i ponesu sa sobom bele i plave plastične kese (nije problem ukoliko su malo pocepane ili ako imaju logo/crtež na sebi), od kojih će se praviti haljina, u bojama Ujedinjenih nacija.

Druga radionica biće održana 17. maja od 10 do 12h u Kulturnom centru Beograda, sa učenicima OŠ “Jajinci” iz Beograda.

Radni jezici radionica su engleski, nemački i španski, ali po potrebi će biti  obezbeđen i prevod i na srpski jezik.

 

Voditelji radionica:

Ida-Marie Corell (Austrija) je umetnica, pesnikinja-muzičarka, istraživačica i sinestetička filozofkinja, koja u svom radu spaja muziku, zvuk, umetnost i znanje i to prenosi na polje „sporog“ života, održivosti, aktivizma usmerenog ka muzici oslobođenoj mas-medija, ka umetnosti, odevanju i muško-ženskoj ravnoteži.

Manuel Polanco (Španija) je osnivač i član Basurame, umetničkog kolektiva posvećenog istraživanju i stvaranju u kulturi i prirodi, čija praksa je fokusirana na promišljanje otpada i njegove ponovne upotrebe u svim oblicima i mogućim značenjima.

 

 

Performans podržali:

1/22

1/8

        Kolektiv arhitekata, Drinčićeva 20, Beograd, Srbija

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle