O U T P O S T

 

Cilj programa je promena fokusa, sa arhitekture koja je vezana za svetske centre, na arhitekturu koja dolazi i/ili ostaje na takozvanoj periferiji. U momentu kada je većina pažnje usmerena ka popularnoj svetskoj arhitekturi, OUTPOST pruža još jedan pogled na savremene trendove. OUTPOST čini mreža galerija koje nose jedinstveni sadržaj vezan za ovu temu, ostvaruju saradnju i organizujući putujuće izložbe, pravljene tako da cirkulišu kroz ovu mrežu, širom sveta. Galerije uključene u program će podržavati i prikazivati autentičnu arhitekturu periferija discipline

 

Većina zemalja koje su uključene su bile pod velikim i značajnim uticajem Moderne i njenog nasleđa, zahvaljujući režimima pod kojima je Modernizam došao do ovih društava. 

 

        Kolektiv arhitekata, Drinčićeva 20, Beograd, Srbija

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle