Kustoskinja nove 3M3 sezone And yet it moves* - On liminal drawing issues Anđelka Bnin-Bninski

--------------

TIMELINES - drawing machine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senka Radović & Kosta Dimitrijević - TIMELINES - drawing machine

Inicijalna namera istraživanja nije ispitivanje kvaliteta i značenja samog crteža, koliko impulsa koji ga  pokreću i njihovog sadejstva. Sa tim u vezi, vrednost  crteža kao artefakta ostavlja se po strani, dok se fokus premešta na proces njegovog nastanka, gde je sam proizvod kao rezultat uzajamnog delovanja raznorodnih konstanti u svojoj biti neizvestan.

Razgraničavanjem pojmova koji se odnose na delovanje različitih sila u polju zadatog fizičkog konteksta, izdvajaju se slučajni crteži koji nastaju delovanjem kiše, sunca ili vetra sa jedne, i kolektivni crtež kao proizvod čovekovog delovanja sa druge strane. Transkripcijom i sintezom mikroklimatskih strujanja sredine, crtaća mašina generiše zapis faktora koji je pokreću.

Ipak se pokreće!

 

Senka Radović rođena je 1995. u Požarevcu. Osnovne studije Arhitektonskog fakulteta Univerziteta u Beogradu završila je 2018. godine, kada je upisala i master studije unutrašnje arhitekture. Pored arhitekture bavi se i slikanjem i grafičkim dizajnom. Radove je izlagala kako na kolektivnim, tako i na individualnim izložbama.

Kosta Dimitrijević rođen 1996. godine u Manili, završio je Integrisane akademske studije arhitekture 2019. godine u Beogradu na Arhitektonskom fakultetu. Učestvovao je na brojnim internacionalnim radionicama i letnjim školama, a u praksi je radio kako u Srbiji tako i inostranstvu (Kina). Svoje radove izlagao je na kolektivnim izložbama.

--------------

dwgmchn_2.jpg
dwgmchn_3.jpg
dwgmchn_1.jpg

        Kolektiv arhitekata, Drinčićeva 20, Beograd, Srbija

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle