HIT THE HERMES

 

Hit the Hermes je eksperimentalni multimedijalni projekat, nastao kao reakcija na poražavajuću statistiku istraživanja o posećenosti Narodnog muzeja u Beogradu koje je sprovedeno među građanima. Motiv Hermesa, preuzet sa dekorativne plastike fasade ovog muzeja, je izabran jer etimološki direktno upućuje na poreklo reči hermetizam, hermetičnost, a odnosi se na zatvorena, ezoterična, tajna učenja i sisteme koji nisu svima dostupni. Ovim projektom se demistifikuju i kritikuju takvi pristupi čijom se primenom narušavaju, tj. uskraćuju prava građana na muzeje i njihov sadržaj, a koji su i danas prisutni i dominantni u ovdašnjim muzejskim institucijama i njihovim praksama. Uključivanje posetilaca u sam kreativni proces interaktivnim pristupom, za cilj ima da svojom percepcijom i akcijom uobliči konačno delo. Interaktivna uloga ovakve publike, koja je u funkciji učesnika-stvaraoca, jeste da odredi granice između realnog života i umetničke ideje. Finalni rezultat projekta je nastanak kolektivne slike na platnu na kome se projektuje video-rad o anketiranim građanima. Koršćenjem nekonvencionalnog slikarskog alata, tj. pištolja na vodu koji su napunjeni rastvorom slikarskog pigmenta, ušesnici simboličnim napadom pokušavaju da pogode i unište Hermesa koji se mestimično pojavljuje tokom projekcije. Postupkom prskanja (modifikovani postupak dripping-a, čije se poreklo nalazi u akcionom slikarstvu) na platnu ostaju spontani tragovi boje, pri čemu nastaje specifična vrsta kolektivne slike. Ona ostaje materijalni dokaz privremene umetničke intervencije, ostatak efemernog procesa, a projekcija na platnu se vidi kao nedostajuća. Projekat Hit the Hermes je otvoreni sistem koji se može dalje nadograđivati i realizovati na različitim lokacijama, pri čemu bi svaki put nastala autentična kolektivna slika.

1/9

1/21

        Kolektiv arhitekata, Drinčićeva 20, Beograd, Srbija

  • Facebook - Black Circle
  • Instagram - Black Circle